Apostolat modlitwy za kapłanów „Margaretka”

Apostolat Margaretka – to ruch osób modlących za kapłanów, który powstał w Kanadzie w 1981 roku. Jego podstawową komórką jest tzw. margaretka. Jest to grupa modlitewna w intencji konkretnego kapłana, która swą nazwę zaczerpnęła od nazwy kwiatu. Siedem płatków reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za wybranego księdza, każda w jednym dniu tygodnia. 

W naszej parafii są 2 „Margaretki” czyli 14 osób modlących się za swojego proboszcza. „Bóg zapłać”!!!!!!