Sakramenty

Parafia jest uprawniona do udzielania sakramentów św., przygotowywania do nich oraz do wystawiania dokumentów wyłącznie Parafianom czyli osobom, które są zgłoszone w parafii i zapisane w jej ewidencji wiernych.

W przeciwnym razie niezbędne są stosowne pozwolenia z parafii zamieszkania.

Ks. Piotr Jakubowski

Proboszcz Parafii w Kruszynie

Informacje dotyczące sakramentów i pogrzebu.

Warto zapoznać się z dokumentami duszpastersko – liturgicznymi

Episkopatu Polski

http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=240#id=178

 

Sakrament Chrztu Św.

Sakramentu Chrztu w Parafii udziela się w czasie Mszy św. w sobotę o godz. 17.00 lub w niedzielę o godz. 11.00. · Przynajmniej 10 dni przed datą chrztu należy dokonać zgłoszenia dziecka w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. · Dziecko zgłasza ojciec lub matka. · Zgłaszając dziecko do chrztu należy przedstawić następujące dokumenty i informacje: – dowód osobisty jednego z rodziców, – dane dotyczące ślubu kościelnego rodziców – akt urodzenia dziecka z USC, – informacje dotyczące rodziców dziecka i rodziców chrzestnych.  Rodzice chrzestni mają być bierzmowani, mieć ukończone 16 lat, być katolikami wyznającymi swoją wiarę życiem zgodnie z nauką Kościoła. Nigdy i pod żadnym warunkiem nie dopuszcza się do pełnienia tej funkcji osób żyjących w związkach niesakramentalnych, młodzieży nieuczęszczającej na katechizację oraz tych, którzy wystąpili z Kościoła formalnym aktem (kan. 874).· Rodzice chrzestni mieszkający poza parafią, w której ma odbyć się Chrzest Św., są zobowiązani do przedstawienia pozwolenia na podjęcie tej funkcji od Proboszcza parafii zamieszkania. Przed chrztem rodzice i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty a w czasie Mszy św. z obrzędem Chrztu św. przyjąć Komunii św.  Katecheza z omówieniem obrzędu Chrztu św. dla rodziców i chrzestnych, odbywa się w kościele – pół godziny przed Mszą św., w czasie której odbywa się Chrzest św.

Przygotowanie do Sakramentu Pojednania i Eucharystii

Do Sakramentu Pojednania i Eucharystii, od 2015 r., dzieci przystępują w III klasie SP. Przygotowanie do tych sakramentów rozpoczyna się w naszej parafii od I klasy SP. Na początku roku szkolnego i katechetycznego, dzieci z I klasy należy zgłosić w parafii do takiego przygotowania (sam fakt uczęszczania dziecka do I klasy nie oznacza włączenia go w proces przygotowania do sakramentów). W klasach I – II dzieci mają przede wszystkim uczyć się uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej i świątecznej oraz w różnych wydarzeniach roku liturgicznego np. Różaniec, Roraty, Droga Krzyżowa, Rekolekcje. W III klasie jest realizowany program bezpośredniego przygotowania do sakramentów.

W naszej parafii dzieci przystępują do I Komunii Św. w przedostatnią niedzielę maja. I Spowiedź Św. odbywa się ok.1 miesiąc przed uroczystością I Komunii św.

W ostatnią niedzielę maja dzieci przystępują do uroczystej – rocznicowej Komunii Św.

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

W naszej parafii, Sakrament Bierzmowania jest udzielany co 2 lata. Przystępują do niego uczniowie II i III klas Gimnazjum. Przygotowanie do tego sakramentu trwa 2 lata. W pierwszym roku młodzież pogłębia ogólną wiedzę religijną i wiarę poprzez systematyczne praktyki religijne. W drugim roku jest realizowane bezpośrednie przygotowanie do sakramentu. Na początku przygotowania młodzież zgłasza wolę przystąpienia do Sakramentu Bierzmowania oraz udział w dwuletnim przygotowaniu. Najbliższe Bierzmowanie będzie w 2016 r.

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. Przy zgłoszeniu należy przedłożyć: – Dowód osobisty – Świadectwo Chrztu św. (nie starsze, niż 3-miesięczne) – Świadectwo Bierzmowania – Świadectwo religii z ostatniej klasy szkoły średniej – Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego – Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (3 egz.), zgodę na ślub z parafii narzeczonej lub narzeczonego – jeśli oboje są z poza tutejszej parafii.Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone lub przekazane do wygłoszenia zapowiedzi.

Sakrament Namaszczenia chorych

Sakrament Namaszczenia Chorych udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi. Czas na przyjęcie sakramentu nadchodzi wtedy gdy wierny staje wobec ciężkiej choroby, cierpienia, starości, niebezpieczeństwa śmierci. Sakrament można przyjmować wielokrotnie gdy zachodzi ku temu potrzeba, a nie tylko w przypadkach krańcowych. W każdy pierwszy piątek miesiąca, kiedy kapłan odwiedza chorych z Komunią św., można przyjąć ten sakrament. W nagłych przypadkach, można kapłana poprosić o każdej porze dnia i nocy. Przygotowanie mieszkania: stół nakryty białym obrusem, na nim krzyż i świeca. SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM.

Pogrzeb

Pogrzeb najbliższych zmarłych prosimy zgłaszać przed ustaleniem terminu z zakładem pogrzebowym. Ze względu na wyjątkowy charakter sprawy, można go zgłaszać poza godzinami kancelaryjnymi. Konieczne jest przedstawienie aktu zgonu z USC i potwierdzenie przyjęcia sakramentów świętych przez zmarłego.