O parafii

Najważniejsze informacje

o Parafii.

Proboszcz : ks. mgr. Piotr Jakubowski ( od. 29.06.2000r.)

Patron : Św. Kazimierz Królewicz

Liczba mieszkańców: ok. 2400

Odpust parafialny – 4 marca

Parafia erygowana 29.06 2000 r. przez : Arcybiskupa Gnieźnieńskiego Henryka Muszyńskiego.

Kościół konsekrowany 07.06.2015 r. przez Nuncjusza Apostolskiego Ks. Arcybiskupa Jana R. Pawłowskiego.

Wsie należące do parafii: Kruszyn , Zielonczyn , Pawłówek ( do obwodnicy Bydgoskiej )

Strzelewo , Kamieniec , Janin, Kruszyniec

Dekanat : Białe Błota (dziekan ks. dr. Adam Sierzchuła – proboszcz parafii w Białych Błotach)

Diecezja : Bydgoszcz ( do 25 III 2004 – archidiecezja gnieźnieńska)

Ordynariusz – ks. biskup Jan Tyrawa

Na terenie parafii znajduje się :

Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie

Szkoła Podstawowa w Strzelewie im. Komisji Edukacji Narodowej

Cmentarze :

Zielonczyn ( cmentarz wiejski dla mieszkańców Zielonczyna)

Dąbrówka Nowa ( cmentarz parafii Dąbrówka N. – większość parafian ma tam sowich zmarłych)

Adres:

Kruszyn

ul Stawowa 24

86-014 Sicienko