Historia parafii

Historia kościoła
w Kruszynie


W  II połowie XIX w. majątek Kruszyn był własnością hr. Bnińskiego, który w 1882r wybudował tu dwór. Później Kruszyn przeszedł w ręce niemieckie.
Na początku XX w. wdowa Boltz przekazała tutejsze dobra pruskiej komisji kolonizacyjnej. Majątek wówczas rozparcelo­wano, we dworze umieszczono szkołę ewangelicką i wybudowano kościół dla kolonistów niemieckich.

Kościół wzniesiony został w latach 1908-9 w stylu neogotyckim.

 

Architektura kościoła jest typowa dla kościołów ewangelickich na tym terenie. Nietypowo umieszczona jest wieża – we wschodniej części nad prezbiterium.

W 1945 r. kościół został przejęty przez parafię katolicką w Dąbrówce Nowej, gdzie kościół został spalony w czasie wojny. Kościół w Kruszynie zachował się. Jedynie południowa   ściana wieży została miejscowo uszkodzona podczas obstrzału.

Decyzją Ks. Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, 29 VI 2000r., została erygowana parafia w Kruszynie i wydzielona z terytorium parafii Dąbrówka Nowa. Kościół p.w. Św. Kazimierza Królewicza, który był dotąd kościołem filialnym parafii Dąbrówka Nowa stał się kościołem parafialnym dla Kruszyna, Zielonczyna, Strzelewa, Janina, Kamieńca, Kruszyńca i części Pawłówka (do obwodnicy bydgoskiej).

Od 2000 r., jest sukcesywnie przywracane piękno tego kościoła i jego otoczenia. Zostały uporządkowane i zagospodarowane tereny zielone otaczające kościół. Na „Bożej Roli” powstał parking, chodniki, trawniki i klomby z kwiatami oraz kamienny ołtarz polowy. Po śmierci Ojca św. Jana Pawła II, jako wotum wdzięczności tutejszej wspólnoty parafialnej, została zbudowana Droga Krzyżowa. Stacje tej drogi to ogromne głazy, krzyże i tablice z  fragmentami kazań Bł. Jana Pawła II, wygłoszonych w czasie pielgrzymek do ojczyzny. W latach 2003 – 2009 odbudowano zabytkowe, kamienne ogrodzenie okalające kościół. Dokonano gruntownej renowacji wieży kościoła i znacznej części jego ścian. Zostały odrestaurowane witraże, naprawiono i uruchomiono zabytkowy zegar z 1909 r. oraz dzwon, który zyskał nowe zawieszenie i napęd elektromagnetyczny. W 2005 r. kościół został pokryty nową ceramiczna dachówką. Od 2010 roku trwa remont wnętrza świątyni, Została przywrócona pierwotna kolorystyka kościoła a nowy wystrój wnętrza podkreśla neogotycki charakter  tego miejsca.

Tablica upamiętniająca erygowanie parafii.
     
 Pierwszym proboszczem parafii
 jest
ks. mgr Piotr Jakubowski.