Kontakt

kruszynskk@onet.eu

Adres korespondencyjny:

ks. Piotr Jakubowski

Kruszyn  ul.Stawowa 24

86-014 Sicienko

tel. 793 824 716

Konto parafii: 52 8142 1046 0000 0749 2000 0001

Znajdź na mapie