Kontakt

Parafia jest uprawniona do udzielania sakramentów św., przygotowywania do nich oraz do wystawiania dokumentów wyłącznie Parafianom czyli osobom, które są zgłoszone w parafii i zapisane w jej ewidencji wiernych.

W przeciwnym razie niezbędne są stosowne pozwolenia z parafii zamieszkania.

Ks. Piotr Jakubowski

Proboszcz Parafii w Kruszynie

kruszynskk@onet.eu

Adres korespondencyjny:

ks. Piotr Jakubowski

Kruszyn  ul.Stawowa 24

86-014 Sicienko

tel. 793 824 716

Konto parafii: 52 8142 1046 0000 0749 2000 0001

Znajdź na mapie